Aké údaje o vás zhromažďujeme?

Spoločnosť Silvini sro, so sídlom Zdiby, U Louže 380, PSČ 250 66, IČO 289 33 869, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 154066 (ďalej len „Silvini“), ako správca, od Vás nasledujúce informácie:

1) Informácie, ktoré nám poskytnete

Prijímame a uchovávame informácie, ktoré vložíte na našich webových stránkach, alebo ktoré nám poskytnete akýmkoľvek iným spôsobom, vrátane napr. osobného vyzdvihnutia objednávky na našej predajni. Poskytnutie akýchkoľvek informácií je dobrovoľné s výnimkou prípadov, keď je uvedené niečo iné. Avšak v prípadoch, keď sa rozhodnete neposkytnúť isté informácie, je možné, že nebudeme schopní odpovedať alebo zareagovať na Váš dotaz či požiadavku a Vy nebudete môcť využiť niektoré alebo všetky naše služby. Pre úplnosť uvádzame, že medzi informácie, ktoré od Vás získavame, patrí meno, priezvisko, dodacia adresa, email a telefónne číslo pre prepravnú spoločnosť a na účely zasielania obchodných oznámení.

2) Automatické informácie

Prijímame av niektorých prípadoch vyhodnocujeme niektoré informácie pri každej interakcii s Vami. Napríklad, rovnako ako mnoho iných webových stránok, získavame informácie určitého typu, pokiaľ prostredníctvom svojho prehliadača realizujete prístup k stránkam www.silvini.cz, a to vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a operačného systému alebo dátumu a času, kedy ste využili naše služby . Môžeme tiež zhromažďovať údaje o kliknutiach ao stránkach, ktoré sa vám zobrazili. V prípade, že využívate mobilné zariadenie, môžeme zhromažďovať údaje, ktoré identifikujú toto zariadenie, údaje týkajúce sa typu zariadenia, jeho nastavenia a charakteristík, informácie o polohe, zlyhaní aplikácie a iných systémových aktivitách.

3) E-mailová komunikácia

Pokiaľ nám poskytnete svoju e-mailovú adresu, môžeme Vám e-mailom zasielať reklamné a marketingové materiály. V každom e-maile, ktorý Vám zašleme, Vám bude ponúknutá možnosť neodoberať takéto reklamné alebo marketingové materiály. Pokiaľ si neželáte, aby Vám boli takéto materiály zaslané, môžete nás o tejto skutočnosti informovať na e-mailovej adrese: obchod@silvini.com. V prípade dokončenia objednávky Vám môže byť taktiež zaslané automaticky vygenerované e-mailové potvrdenie, pokiaľ s nami uskutočníte akékoľvek nákupné transakcie.

4) Informácie z ostatných zdrojov

Vedení snahou o zvýšenie úrovne personalizácie našich služieb (napríklad poskytovanie odporúčaní alebo špeciálnych ponúk, o ktorých sa domnievame, že by Vás mohli zaujímať) môžeme získať informácie z ostatných zdrojov a doplniť ich k existujúcim informáciám o Vás. V prípadoch, keď je to nevyhnutné na to, aby sme Vám mohli poskytovať služby, uzavrieť alebo plniť zmluvu s Vami, prípadne odpovedať na Vaše otázky či požiadavky alebo reagovať na ne prijatím opatrení, môžeme zdieľať existujúce informácie s tretími stranami. Využívame aj služby poskytovateľov tretích strán na spracovanie platieb medzi kupujúcim a predávajúcim. Títo poskytovatelia služieb zdieľajú údaje o platbe, aby sme tak mohli spravovať Vaše objednávky a uistili sa, že je s Vašou objednávkou všetko v poriadku.

Vekové obmedzenia: Spoločnosť Silvini zámerne nezhromažďuje osobne identifikovateľné údaje z našich webových stránok od žiadnych osôb, o ktorých je nám známe, že nedosiahli vek 18 rokov. Spoločnosť Silvini môže zhromažďovať informácie od osôb, ktoré nedosiahli vek 18 rokov, v rámci procesu registrácie, avšak vždy so súhlasom rodiča alebo opatrovníka takej osoby.

Prečo naša spoločnosť zhromažďuje a využíva Vaše osobné údaje?

Zhromaždené údaje využívame rôznymi spôsobmi. Vaše osobné údaje môžu byť využité na nasledujúce účely:

Plnenie zákonných povinností

Ako je uvedené pod bodom 1) Informácie, ktoré nám poskytujete, väčšinu z poskytnutých osobných údajov potrebujeme primárne na účely plnenia uvedených zákonných povinností.

Uzavretie a plnenie zmluvy o nákupe

Vaše osobné údaje ďalej využívame predovšetkým z dôvodu dokončenia a vybavenia Vašej objednávky a na jej základe na plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom, čo je pre našu spoločnosť ako poskytovateľa takýchto služieb najdôležitejšie.

Marketingové aktivity

Vaše údaje používame na marketingové aktivity. Tieto aktivity zahŕňajú predovšetkým použitie Vašich kontaktných údajov za účelom zasielania noviniek o produktoch a službách súvisiacich s Vašou návštevou nášho e-shopu www.silvini.cz, s vytvorením objednávky z Vašej strany alebo so založením užívateľského účtu. Túto marketingovú komunikáciu môžete kedykoľvek rýchlo a jednoducho prestať odoberať pomocou odkazu na odhlásenie, ktorý je obsiahnutý v každom newsletteri.

Ďalšia komunikácia s Vami

V niektorých prípadoch Vás môžeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo SMS správy, v závislosti od kontaktných údajov, ktoré ste nám poskytli. Spracovávame taktiež komunikáciu, ktorú zašlite Vy nám. Táto ďalšia komunikácia sa môže uskutočniť z nasledujúcich dôvodov:

Spracovanie a odpovedanie na všetky požiadavky, ktoré pochádzajú od Vás a týkajú sa Vašej objednávky.

V prípade, že nedokončíte svoju online objednávku, je možné, že Vám pošleme e-mail s pripomenutím, že máte nedokončenú objednávku. Veríme, že ide o užitočnú službu, pretože vďaka nej môžete pokračovať v začatej objednávke a nemusíte znova vyplňovať doručovacie údaje. Pokiaľ využijete naše služby, je možné, že vám zašleme dotazník alebo Vás požiadame o ohodnotenie Vašej skúsenosti s našou spoločnosťou.

Zlepšovanie našich služieb

Osobné údaje používame aj na analytické účely, aby sme mohli vylepšovať naše služby a skúsenosť našich zákazníkov, ale aj na testovacie účely, na riešenie problémov a zlepšovanie funkčnosti a kvality našich online služieb. Hlavným cieľom je predovšetkým optimalizácia našej online platformy a jej prispôsobenie Vašim potrebám, aby jej používanie bolo pre Vás ľahké a pohodlné. Pri spracovaní údajov, ako je uvedené vyššie, vychádzame z nasledujúcich právnych základov:

Plnenie zmluvy

Využitie Vašich informácií je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú máte s nami uzavretou. Ak napríklad využívate naše služby na vykonanie online objednávky, Vaše údaje budeme potrebovať na to, aby sme mohli vykonať svoju povinnosť a pripraviť objednávku v rámci plnenia zmluvy s Vami.

Oprávnené záujmy

Vaše údaje môžeme použiť k oprávneným záujmom, ako je zabezpečenie toho najvhodnejšieho obsahu webových stránok a newsletterov, ďalej aj na administratívne účely, na odhaľovanie podvodov a právne účely.

Souhlas

V prípade použitia osobných údajov na účely priameho marketingu Vás môžeme organizovať o súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí zaslať e-mail na adresu obchod@silvini.com

S kým zdieľame Vaše údaje alebo komu ich odovzdávame?

Naša spoločnosť môže v určitých prípadoch zdieľať informácie s tretími stranami, a to najmä:

Tretie strany ako spracovatelia osobných údajov

Na spracovanie Vašich osobných údajov môžeme tiež použiť služby tretích strán, ktoré môžu údaje spracovávať napr. za účelom zasielania marketingových materiálov. Tieto tretie strany sú vždy viazané dohodami o zachovaní dôvernosti a nesmú informácie použiť na iné účely. Medzi tieto tretie osoby patria dodávatelia SW riešení, prevádzkovatelia newsletterových systémov, účtovná a prepravná spoločnosť.

Príslušné orgány

Osobné údaje sprístupňujeme na účely plnenia právnych povinností av prípade vymáhania práva, pokiaľ to vyžaduje zákon, alebo je to nevyhnutné z dôvodu prevencie, odhaľovania a stíhania trestných činov a podvodov. Osobné údaje môžeme tiež ďalej sprístupniť príslušným orgánom, aby sme chránili a bránili naše práva a majetok alebo práva a majetok našich obchodných partnerov.

Ako využívame súbory Cookie?

Za účelom zhromažďovania informácií od Vás môžeme používať nástroje na sledovanie, ako napr. súbory cookie a webové signály prehliadača. Informácie o používateľoch zhromažďujeme počas používania týchto webových stránok z ich strany. Týmto spôsobom pre nás môžu zhromažďovať informácie aj tretie strany.

Aké bezpečnostné opatrenia používame na ochranu Vašich osobných údajov?

V súlade so zákonmi Európskej únie o zabezpečení dát zabezpečujeme adekvátne procedúry, aby sme zamedzili neautorizovanému prístupu k osobným údajom a ich zneužitiu. Aby sme ochránili a zabezpečili osobné údaje, ktoré nám poskytujete, používame potrebné obchodné systémy a procedúry. Využívame aj bezpečnostné procedúry, technické a fyzické obmedzenia pre prístup k osobným údajom a ich použitie na našich serveroch. Prístup k osobným údajom má iba autorizovaný personál, ktorý s dátami pracuje.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu nevyhnutne potrebnú, tj najmä na ten účel, aby sme mohli plniť uzavretú zmluvu a zákonné povinnosti. Pre potreby archivácie zmlúv (a prípadných nárokov, ktoré môžu vyplynúť zo zmluvy aj po jej zániku) as ohľadom na zákonné požiadavky uchovávame údaje maximálne 10 rokov po zániku zmluvného vzťahu. Na účely plnenia zmluvy a zákonných povinností môžeme potrebné osobné údaje spracovávať bez súhlasu subjektu údajov.

Údaje v databáze záujemcov o zasielanie obchodných oznámení uchovávame až do odvolania súhlasu v súlade s platnou legislatívou. V každom obchodnom oznámení má záujemca o obchodné oznámenie právo ďalšie zasielanie obchodných oznámení odmietnuť, a to zadarmo (kliknutím na príslušný odkaz). Ak ste v tejto databáze evidovaný a máte záujem o vymazanie z tejto databázy, zašlite nám e-mail na obchod@silvini.com

Ako môžete kontrolovať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli?

Vždy máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré uchovávame. Prehľad týchto údajov si tiež môžete vyžiadať zaslaním e-mailu na nižšie uvedenú adresu. Do predmetu svojho e-mailu prosím napíšte „Žiadosť o osobné údaje“, aby sme Vašu požiadavku mohli spracovať čo najrýchlejšie.

Môžete nás kontaktovať aj v prípade, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré evidujeme, sú nesprávne, pokiaľ si myslíte, že už nie sme oprávnení používať Vaše osobné údaje, alebo ak máte iné otázky týkajúce sa použitia Vašich osobných údajov alebo Vyhlásenia o ochrane súkromie.

Ak sa spracovanie osobných údajov zakladá na oprávnenom záujme správcu (vrátane priameho marketingu), môžete vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, pokiaľ sa toto spracovanie týka namietaného účelu.

Kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu obchod@silvini.com alebo poštou na adrese SILVINI s.r.o., Pražská 239, 250 66 Zdiby. Vašou žiadosťou sa budeme zaoberať v súlade s platnou slovenskou legislatívou o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ dospejete k záveru, že v súvislosti s naším spracovaním Údajov došlo k porušeniu Vašich práv, môžete podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Registrácia nového účtu